Sprekers

O P L E I D E R S

KAATJE VAN HEMELRIJK studeerde af als Master klinische- en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze deed gedurende 7 jaar ervaring op als psycholoog in de oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. Na zelf het moederschap te ervaren in al haar aspecten, groeide haar interesse in de perinatale mentale gezondheidszorg. Bijgevolg koos ze in 2017 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. In dit kader neemt ze deel aan verscheidene opleidingen en werkgroepen. Daarnaast ondersteunt Kaatje in het ziekenhuis eveneens patiënten en familie op intensieve zorgen. In 2012 richtte ze de privépraktijk ‘Draagkracht’ op. Met oog op het begeleiden van cliënten met allerhande psychische moeilijkheden, volgde ze de opleiding ‘integratieve psychotherapie’ aan de Universiteit Antwerpen.

DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een Master in de sociale agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en een Master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten aan de Universiteit Gent naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve cliëntgerichte en gedragstherapeutische psychotherapie aan de  Universiteit van Antwerpen. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze meerder invalshoeken op fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Haar passie is stem geven aan en hulp bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Zij is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’, poliklinische en semi-residentiële zorgprogramma voor kinderen van 0-6 jaar binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Dr. Singh is voorzitter van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Daarbuiten biedt ze life coaching aan volwassenen en super/intervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

DR. CAROLINE VOGELS behaalde een Master in neuropsychiatrie aan de Universiteit Gent. In het psychiatrisch centrum ‘Karus’ te Gent is ze afdelingspsychiater van de Moeder-Baby-Unit en van de afdeling voor borderline persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is dr. Vogels academisch consulent binnen de vakgroep psychiatrie en medische psychologie aan de Universiteit Gent, voorzitter van de ethische commissie Spes et Fides en perifeer stagemeester.

KLAAS BAUTERS studeerde af als maatschappelijk werker aan de Artevelde hogeschool in Gent. Vervolgens deed hij ervaring op als sociaal consulent binnen een medisch-sociaal opvangcentrum en in de verslavingszorg. Heden is hij coördinator van de Gentse Moeder-Baby-Unit, waar de integrale behandeling plaatsvindt van vrouwen met een psychiatrische problematiek in het postpartum.

E R V A R I N G S D E S K U N D I G E N

BRENDA FROYEN is lector Nederlands en schrijfster. Na de geboorte van haar derde zoon in 2012 werd ze gediagnosticeerd met een postpartumpsychose. Ze werd drie maal opgenomen en overwon een depressie. Het schrijven zat altijd in haar bloed, en plots diende zich een thema aan. ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ verscheen in september 2014 als een vorm van verwerking van wat zij had meegemaakt. In scholen, in ziekenhuizen, bibliotheken geeft ze lezingen om het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te doorbreken, om te ijveren voor een meer humane psychiatrie, maar vooral om een verhaal van hoop te brengen.

SOFIE VAN GAELEN is psycholoog in de oncologische hulpverlening. Daarnaast geeft ze ook les in het volwassenonderwijs. In 2014 groeide haar verlangen om mama te worden. Haar kinderwens bleek echter niet zo evident te zijn. Na een miskraam en twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen kwamen zij en haar man terecht in het fertiliteitstraject en werd ze na een aantal pogingen zwanger. De voorafgaande gebeurtenissen hadden echter hun tol geëist op mentaal vlak. Tijdens haar zwangerschap werd Sofie opgenomen op de PAAZ en later op Moeder Kind Eenheid in Zoersel met een depressie. Haar beklijvende verhaal neemt je mee doorheen de emotionele rollercoaster die Sofie ervaarde en geeft je als zorgverlener handvaten mee wat kan helpen in de begeleiding van kwetsbare (aanstaande) moeders.

Kaatje Van Hemelrijk

Psycholoog

Psychotherapeut