Programma

D A G   7


Communicatie: theorie en oefeningen a.d.h.v. ingebrachte casuÏstiek

 • Basishoudingen
 • Regulerende vaardigheden
  - Afnemen anamnese met bevraging risicofactoren
 • Luistervaardigheden
  - Non-verbaal
     ° Gelaatsuitdrukking
     ° Lichaamshouding
     ° Stiltes leren hanteren
  - Verbaal
     ° Gesloten/open vragen
     ° Parafraseren
     ° Gevoelsreflectie
     ° Concretiseren
     ° Samenvatten
 • Nuancerende vaardigheden
  - Metacommunicatie
 • Valkuilen

P R O G R A M M A

D A G   1

   

Inleiding

 • Voorstelling
 • Rationale opleiding en mythes inzake perinatale mentale gezondheid

Normale psychologische fenomenen in het peripartum bij moeders en vaders

 • Prenataal
  - Emotionele veranderingen
  - Neuropsychologische veranderingen
 • Postnataal
  - Babyblues
  - Aanpassingsfase

Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 1)

 • Parentale burn-out
 • Depressie

D A G   2

 

Psychiatrische stoornissen in het peripartum bij moeders en vaders (deel 2)

 • Angststoornissen

- Paniekstoornis

- Gegeneraliseerde angststoornis

- Obsessief compulsieve stoornis

- Specifieke fobie 

- Sociale angststoornis  

- Posttraumatische stress stoornis 

 • Postpartum psychose
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Middelenmisbruik 
 • Eetstoornissen

Inoefenen signaaldetectie van psychiatrische stoornissen a.d.h.v. casuïstiek

D A G   3

   

Getuigenis B. Froyen: postpartumpsychose

Zorgtraject perinatale mentale gezondheidszorg

 • Nagaan risicofactoren inzake ontwikkeling psychiatrische stoornissen
 • Screening van depressie en angst met vragenlijsten
 • Doorverwijzing bij probleemdetectie

Invloed van cultuur en religie op psychische gezondheid

Invloed van perinatale stress op fysieke en mentale welzijn van moeder en kind

D A G   4

   

Infant Mental Health door dr. B. Singh

 • Definitie en belang van hechting

 • Beïnvloedende factoren op de ontwikkeling van hechting

 • Signalen van veilige/onveilige hechting herkennen

 • Hechtingsrelatie stimuleren/herstellen

 • Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

D A G   5


Rouw bij perintaal verlies

Psychische impact van een fertiliteitstraject

Getuigenis S. Van Gaelen: fertiliteit, zwangerschapsverlies, perinatale depressie

D A G  6


Seksualiteit in het peripartum door dr. A.-S. Van Parys

Partnergeweld in het peripartum door dr. A.-S. Van Parys 

Lezing K. Bauters

 • Werking en rondleiding Moeder-Baby-Unit Karus
 • Behandeling van opgenomen moeders

Lezing dr. C. Vogels 

 • Medicatiegebruik tijdens en na zwangerschap

D A G   8


Specifieke topics in gesprekstechnieken

 • Omgaan met suïcide uitingen van moeders
 • Omgaan met agressie

Psychotherapeutische technieken toegepast op pre- en postnatale thema’s

 • Cognitieve therapie 
 • Schematherapie
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Mindfulness
 • Experiëntiële therapie
 • Motivationele gesprekstherapie
 • Traumatherapie

D A G   9


Casusbesprekingen en evaluatie

Kaatje Van Hemelrijk

Psycholoog

Psychotherapeut