Welkom

W E L K O M

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen lijdt werkelijk aan een psychiatrische stoornis, waarvan slechts een gering percentage gepaste hulp krijgt. Bijgevolg groeit het onderzoek en maatschappelijk debat, alsook de overheidsaandacht aangaande perinatale mentale gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) moeders. Zorgverleners geven namelijk aan dat ze in dit kader vaak concrete handvaten missen. Daarnaast botsen ze meermaals op weerstand om hulp te zoeken bij een psycholoog of psychiater. Zodoende wil deze opleiding tegemoet komen aan de behoefte van professionelen om zelf aan de slag te gaan met psychologische thema’s in het peripartum en te motiveren tot gespecialiseerde hulpverlening indien aangewezen.


Op deze website vindt u de nodige informatie met betrekking tot de opleiding.

Kaatje Van Hemelrijk

Psycholoog

Psychotherapeut