Evaluatie & Opvolging

E V A L U A T I E

Na een geslaagd reflectieverslag en casuïstiek wordt een getuigschrift overhandigd. Je naam wordt tevens vermeld op de website onder de pagina 'Perinatele counselors'.

O P V O L G I N G

Na het afronden van de opleiding bestaat de mogelijkheid om individueel of in groep supervisie te volgen waarin casussen worden besproken onder professionele begeleiding.

Kaatje Van Hemelrijk

Psycholoog

Psychotherapeut