Doel & Doelgroep

D O E L

Met de opleiding ‘Perinatale counseling’ beogen we het aanbieden van een theoretisch kader en praktische tools die in het peripartum zorgverleners in staat stellen om:

  • Normale psychologische veranderingen te herkennen en te begeleiden d.m.v. gesprekstechnieken en meer gespecialiseerde psychotherapeutische technieken;
  • Risicofactoren na te gaan inzake de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen, alsook een zorgnetwerk uit te bouwen indien nodig;
  • Symptomen van psychiatrische stoornissen te detecteren, eerste psychologische hulp te bieden en gericht door te verwijzen;
  • Kennis en kunde te verkrijgen inzake geselecteerde thema’s in de perinatale periode, meer bepaald: hechting, beleving partners, interculturele verschillen, rouw, fertiliteitstraject, seksualiteit, partnergeweld, medicatiegebruik, suïcide uitingen en agressie.

D O E L G R O E P

Professionelen (vroedvrouwen, gynaecologen, kraamverzorgenden, psychologen, coaches, maatschappelijk werkers, seksuologen, kinesisten, huisartsen,…) die zich willen bekwamen in het psychologisch ondersteunen van vrouwen en hun gezin vanaf zwangerschapswens tot één jaar na de geboorte.

Kaatje Van Hemelrijk

Psycholoog

Psychotherapeut